beOut Q Sports HD 1 Badr-4 26°E New Biss Key 2018

Live On FIFA World Cup Russia 2018
Badr-4 26°E
12207 V 27500
DVB-S2/8PSK/HEVC
4K receiverler üçün keçerli!
beOut Q Sports HD 1
5790 6954 HEVC/HD
beOut Q Sports HD 2
5125 3791 HEVC/HD
beOut Q Sports HD 3
6705 2014 HEVC/HD
beOut Q Sports HD 4
2802 6618 HEVC/HD
beOut Q Sports HD 5
2312 3934 HEVC/HD
beOut Q Sports HD 6
2789 5357 HEVC/HD
beOut Q Sports HD 7
5457 7053 HEVC/HD
beOut Q Sports HD 8
2421 5602 HEVC/HD
beOut Q Sports HD 9
5588 4165 HEVC/HD
beOut Q Sports HD 10
4801 7901 HEVC/HD
Biss B8 3D F8 C8 FA 31 87
Eutelsat 3B 3.1E
12676 V 7430
Service-1
12685 V 7430
TWP3
Biss AB CD 05 7D 12 20 17 49
Horizons-2 85'E
History HD (SD) (Переходи HD)
12160 H 28800
DVB-S/MPEG-2
New Biss Key 09-12-2017
Biss::FE D4 4D BB 48 7B EB A1
New Biss Key 09-12-2017
Constant CW :  FE D4 4D BB 48 7B EB A1 FE D4 4D BB 48 7B EB A1
11919 H 27500
Biss:  DOWN
CW: DOWN
New Biss Key 12-12-2017
Biss:  B4 C8 2E B0 80 AA DC 89
Constant CW : B4 C8 2E B0 80 AA DC 89 B4 C8 2E B0 80 AA DC 89
0 Komentar untuk "beOut Q Sports HD 1 Badr-4 26°E New Biss Key 2018"

Back To Top