Dunya Entertainment Update Biss Key New Frequency 2018

DUNYA INT $ PAKSAT 1R@38East
TP.4133 V 2220 MPEG4 HD
SID.0001
New Biss Key.C55579933A1DDB32

Update 28 May  2018
24.04.2018
New Biss Key.F8 B2 FE A8 31 DE 69 78
Update 29 Dec 2018
Paksat ir 38.E

Dunya Ente Update New Frequency
28 Dec 2018
TP: 4090 H 3200
TP: 4165 H 22400 MPEG4 HD Conax

PAKSAT IR 38.E
Dunya News Int
Update New Frequency
28 Dec 2018
FREQ: 4135 H 2223
FREQ: 4165 H 22400 MPEG.4 HD Conax
0 Komentar untuk "Dunya Entertainment Update Biss Key New Frequency 2018"

Back To Top